custom-header
teambuilding

Vormt u het managementteam van een organisatie met een turbulente omgeving en met een constante druk op resultaten. En is veranderen voor u normaal?

Dan zijn de volgende kwaliteiten van groot belang:

  • Een gezamenlijk gedragen missie, visie en waarden
  • Uitdagende doelen
  • Sterk onderling vertrouwen
  • Positieve onderlinge afhankelijkheid
  • Conflictoplossend vermogen

Nobody ’s perfect but a team can be. Vooral uit teamsporten blijkt dat alles in orde moet zijn om topprestaties te leveren. Het beroemde voorbeeld is het Nederlands volleybalteam, dat goud won in 1996 in Atlanta.

Hoe gaan we te werk?

  • Intakegesprek met het hele managementteam voor kennismaking en inventarisatie van wensen en accenten voor een maatwerkprogramma.
  • Afnemen van een individuele EQi vragenlijst naar aspecten van emotionele intelligentie. Bespreking van de uitslag met elk teamlid.
  • We maken een EQi teamprofiel en bespreken de gezamenlijke ontwikkelpunten.
  • Uitvoering van een maatwerkprogramma, locatie naar keuze.
  •  Twee follow up gesprekken op bedrijfslocatie na drie en zes maanden om de transfer van leerervaringen te maken naar de praktijk van elke dag.
team