custom-header
EMINENT- emotioneel intelligente teams

Bedrijven streven naar eminente resultaten voor hun klanten. In productkwaliteit en service. In duurzame relaties. Ik geloof dat een eminente cultuur en professioneel gedrag, naast technische en vakmatige vaardigheden, de sleutels vormen voor succes.

Zelfsturende teams

Werken in breed samengestelde of zelfsturende teams komt in de plaats van hiĆ«rarchie en directief leiderschap. Uit de sport weten we dat teamwork loont. Dezelfde focus hebben, je voor elkaar willen inzetten, niet ‘kijk mij eens’, maar het gezamenlijk resultaat voor ogen hebben, kortom eminent teamwork.

Aanpak

We zetten een EQ vragenlijst in om een beeld te maken van de aanwezige kwaliteiten en een referentie te hebben voor feedback en dialoog. We ontwikkelen een praktijk van doelen stellen, feedback organiseren en leren door intervisie.

We bouwen zo aan een inspirerende en elkaar ondersteunende cultuur van samenwerken en ondernemen.