custom-header
business en verdienmodel

Er zijn vele aanleidingen om uw businessmodel aan te passen, zoals tegenvallende resultaten, u heeft een nieuw product te lanceren, een markt die wegvalt, heftige concurrentie, we zitten vast in routinematig werken, enz.

Anders gezegd: ‘het businessmodel is niet op orde’.

Hoe gaan we te werk?

In gesprek met u als eindverantwoordelijke vormen we een beeld, trekken we voorlopige conclusies en schetsen we een stappenplan.

Onze bijdrage ligt met name in:

  • Workshops ontwerpen en faciliteren
    • Relevante  documenten en informatie verwerken en kernvragen formuleren
    • Voorstellen van een ‘dreamteam’, waarmee het strategievormingsproces doorlopen kan worden
  • Stimuleren tot het loslaten van geëigende paden en faciliteren van creatie van nieuwe producten of diensten
  • Bevorderen van besluitvorming
  • Zorgen voor concrete veranderplannen, organisatie van de uitvoering en opvolging

Business model voorbeeld

BM voor een wendbare organisatie