custom-header
Vaste of wisselende strategische koers?

Vaste of wisselende strategische koers?

Voor een wendbare organisatie, dilemma 2:

Bij het versterken van de kwaliteiten van een wendbare organisatie loop je tegen verschillende dilemma’s op. Het tweede dilemma dat we onderkennen is ‘een vaste of wisselende strategische koers varen?’

van koers af

In de profitsector is het lange tijd normaal geweest om een strategisch plan te maken voor een periode van vijf jaar, gebruikmakend van standaardmethoden als: onderzoek naar trends en ontwikkelingen, concurrentie analyse, SWOT analyse en confrontatiematrix. Veel kleine bedrijven werken nu met het model van lean start- up: snel nieuwe prototypes maken en het businessmodel aanpassen wanneer omstandigheden veranderen. Traditionele bedrijven pasten hun strategieperiode aan tijdens de crisesperiode vanaf 2008 Moderne kleine en vaak nieuwe bedrijven werken meer actiegericht op korte termijn.

Het dilemma ‘vaste of wisselende strategische koers’ los je niet op door opnieuw een strategie- geldigheidsperiode en een vast instrumentarium te kiezen. Maar hoe ga je er dan mee om?

Momenten van strategische impact creëren

Zowel in de externe als interne omgeving kunnen zich op elk moment omstandigheden voordoen, die van strategische aard zijn, kortom die schadelijk (verlies of gemiste kans) zullen zijn als er niet adequaat op wordt gereageerd.  Voorbeelden zijn: twee naaste concurrenten fuseren, je klanten schakelen veel sneller over op kopen via internet dan verwacht, de enige aandeelhouder en financier komt zelf in financiële problemen, er komt door digitale mogelijkheden een veel goedkoper alternatief voor de aangeboden diensten, zoals Über in de taxiwereld, etc.

Dit soort aanleidingen vragen om een snelle en effectieve reactie.

Hoe creëer je momenten van strategische impact?

Alerte Houding, ‘AH’! Het begint bij een alerte houding, die leidt tot ‘ah’.  Een noodzakelijke scherpte voor iedereen in de organisatie. Een directeur, die zich voldoende extern oriënteert en signalen oppikt. Een medewerker customer service, die verandering waarneemt bij klanten, een Salesmedewerker, die de omzet drastisch en onverwacht ziet dalen, etc.

69122[1]

Onderzoeken en de Kernvraag definiëren, ‘OK’! Onderzoek de aanleiding,  verzamel feiten, probeer patronen te ontdekken en leidt de kernvraag af. Daarmee krijg je begrip (‘ok’, we zien wat er aan de hand is) van de omstandigheid kort samengevat in een goed geformuleerde kernvraag. Dit stuk kan door één medewerker of een kleine groep worden uitgevoerd. Vervolgens zijn de onderzoeksresultaten en de kernvraag leidend in een workshop, waarin een strategische dialoog wordt gehouden.

Een Dialoog organiseren en de kernvraag Oplossen, ‘DO’! Een strategische dialoog met sleutelspelers (breder dan het managementteam) organiseren, meerdere oplossingsrichtingen ontwerpen, een beslissing nemen en focus aanbrengen. Een plan maken om de oplossing in praktijk te brengen. (‘do’- tenslotte komt het op actie aan)

Door op bovenstaande manier strategische impact te creëren, wanneer daartoe aanleiding is,  ontstaat er een kwaliteit: strategische wendbaarheid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *